Openbaar vervoer

Openbaar vervoer

Het is in het belang van iedere reiziger, en in het geval van een visueel beperkte reiziger in het bijzonder,

om een stijl bewegwijzering te hanteren.

Nederland kent een wettelijke basis voor het toepassen van geleide voorzieningen in het openbaar vervoer:

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, waarin het Besluit toegankelijkheid van het openbaar vervoer is opgenomen. Hierin is opgenomen dat trein- en metroperrons, net als de

stations en de omgeving hiervan, vóór 1 januari 2020 dusdanig aangepast moeten zijn dat een ieder er,

ongeacht zijn of haar handicap, gebruik van kan maken.

Voor blinden en slechtzienden betekent 'aangepast' dat er sprake is van een tactiele of andere

richtinggevende routegeleiding. Hier kunt u het Besluit lezen.