Integrale Toegankelijkheidsstandaard

Integrale toegankelijkheid van de gebouwde omgeving is voor mensen een basisvoorwaarde om te

kunnen functioneren. Wanneer gebouwen, woningen of buitenruimten niet integraal toegankelijk zijn,

kunnen de dagelijkse gebruikers en bezoekers niet of slechts met veel moeite of hulp van derden van

de voor hen bestemde voorzieningen gebruik maken.


Een voorziening is integraal toegankelijk wanneer voldaan wordt aan de volgende drie aspecten van de

Integrale Toegankelijkheidsstandaard (ITS): bereikbaarheid, betreedbaarheid en bruikbaarheid.


•Bereikbaarheid: kan men vanaf de openbare weg bij het gebouw komen: hoe is de toegangsroute op

het terrein, is er een routeaanduiding, zijn er hellingbanen in geval van hoogteverschillen?


•Betreedbaarheid: kan men het gebouw of onderdelen daarvan binnenkomen: is de entree geschikt voor

rolstoelen, is het toilet toegankelijk voor rolstoelen e.d.?


•Bruikbaarheid: kan men gebruikmaken van de diensten op het terrein of in de gebouwen: zijn er

voldoende geschikte hulpmiddelen in het gebouw, zoals een lift van voldoende afmetingen,

gehandicaptentoilet, routegeleiding e.d.?


De Integrale Toegankelijkheidsstandaard is opgesteld door PBTconsult, een adviesbureau gespecialiseerd

in de advisering en toetsing van de fysieke toegankelijkheid van de gebouwde omgeving.


Lees hier de volledige Integrale toegankelijkheidsstandaard: