VN-Verdrag

VN-Verdrag


Een belangrijke ontwikkeling is de Nederlandse ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in 2016. Sinds 14 juli 2016 is het verdrag in Nederland van kracht. Mensen met een handicap of chronische ziekte hebben het recht om gelijk deel te nemen aan de samenleving. Dit geldt dus ook voor onze (visueel) beperkte medemensen.


Wat verandert er? We nemen je mee in 7 stappen:


1. De overheid zal de wetten en het beleid moeten doorlichten en aanpassen.

    De overheid (landelijk en lokaal) heeft met het VN-verdrag de plicht om te gaan werken aan een 

    meer inclusieve samenleving.

    In een inclusieve samenleving heeft iedereen het recht om gelijk deel te nemen aan de

    samenleving.


    Toegankelijkheid = geen gunst.      Toegankelijkheid = de norm.


2. De wet Wgbh/cz (Wet gelijke behandeling op grond van handicap / chronische ziekte) is uitgebreid.

   

3. De wet gold al voor onderwijsinstellingen, werkgevers, aanbieders van woningen en       

    openbaarvervoersbedrijven en geldt nu ook voor diensten van horecagelegenheden, musea,

    winkels, bioscopen, verzekeraars en zorginstellingen. Dat betekent dat zij verplicht zijn om

    aanpassingen te doen voor mensen met een beperking en assistentiehonden toe te laten.


4. Gemeenten moeten in hun plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo beschrijven   

    hoe zij willen werken aan de uitvoering van het VN-verdrag. 


5. Het College voor de Rechten van de Mens gaat de uitvoering van het VN-Verdrag in Nederland

    volgen. Mensen kunnen bij de rechter gelijke rechten afdwingen.


6. VN Panels met mensen een brede diversiteit aan beperkingen gaan gevraagd en ongevraagd

    advies geven aan gemeenten en maatschappelijke organisaties.


7. Over 2 jaar moet Nederland aan de VN laten zien welke vooruitgang geboekt is.Wilt u meer weten over het VN-verdrag?


Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar de website www.allestoegankelijk.nl